Trapí vás zablokované rameno, bolesti v kříži či ostatní problémy se zády?


Matrix energetics

 

CO je energie matrixu?
 


Jde o silové pole, v němž se nacházejí všechny informační vzory, s nimiž, jak jejich nedílná součást, můžeme aktivně a vědomě pracovat a z nichž naším vědomím vytváříme naši fyzickou realitu.

Kombinací lehkého doteku a soustředné myšlenky, lze mysli i tělu vrátit jeho sílu, zdraví. Touto dovedností lze přetvořit život.


Jde o základní stavební jednotku všeho kolem nás, která se v moderních dějinách zvykne označovat jako kvantové pole. O jejích účincích se můžeme dočíst v nejstarších spisech, které významně ovlivnily formování lidských dějin. Tato síla byla postupem času (povětšinou ze zištných důvodů) zahalená do mlhy tajemství a mystérií. Skupiny lidí, kteří měli zkušenosti s jejími účinky si po uvědomění možností, které jim přístup k ní nabízí, postupně uvědomili, že se pro ně může stát nástrojem demonstrace jejich síly, zastrašování a tedy obecným přístupem k neomezené moci.

Těch pár jednotlivců, kteří tuto sílu využívali pro obecné blaho a prospěch ostatních, postihly ve většině případů osobní tragédie. Ty jim připravili právě ti, kteří si podíl na své moci nechtěli nechat nikým vzít. Dnes se na těch pár "spravedlivých" díváme jako na proroky, světce, či  mesiáše a při tom to byli obyčejní lidé s dobrými úmysly.

Základním principem je přijetí myšlenky, že všichni jsme spolutvůrci své osobní reality. Pokud umíme jasně vizualizovat zamýšlenou změnu, pevně víme, že je možné ji uskutečnit a dokážeme zaměřit a udržet emoční sílu, která působí  v pozadí našeho cíle, pak se dějí změny. Náš cílený záměr je přenášen prostřednictvím systému meridiánů a čaker a dokáže vyvolat úžasné transformační změny jak uvnitř těla, tak i mimo něj.

 

To, co jste schopni si myslet a vnímat, vytváří hranice toho, čeho jste schopni dosáhnout