Trapí vás zablokované rameno, bolesti v kříži či ostatní problémy se zády?


REIKI - USUI SHIKI RYOHO

Má cesta k Reiki

Do Reiki 1 st. jsem se nechal zasvětit v roce 2014, poté co jsem krátce před tím setkal s energetickým vysavačem (upírem), který moji energii dostatečně vysál a já se cítil jako po velmi namáhavé práci. Můj mistr Reiki mě zasvětil do Reiki I a od té doby mi žádný energetický vysavač (upír) již energii neodebral do takové míry, aby mě to oslabilo, jelikož mým tělem nyní proudí tolik energie, že i pro takové lidi mám dostatek energie, abych je mohl i léčit. Mým velkým překvapením však bylo, že jsem následující dny překypoval energií a cítil jsem se velmi dobře. Do aury a těla vstupuje větší množství ki (Čchi), než na jaké jste byli zvyklí a aura s čakrami se pročišťují. Velice pomáhá léčit sám sebe nebo někoho jiného.

Z tohoto důvodu jsem se rozhodl postupně absolvovat další semináře. Na základě dlouhodobých zkušenosti tvrdím, že tyto semináře by měl absolvovat každý člověk, jelikož pokud je správně a poctivě do Reiki zasvěcen, výrazně se mění k lepšímu nejen jeho chování a jednání k sobě i k druhým, ale hlavně jeho zdravotní stav.

Diplom mistr Reiki učitel jsem obdržel začátkem roku 2017. Můj mistr Reiki je Jiří Šumpík, kterému jsem velmi vděčný za to, že mě přivedl na tuto cestu. Jako jeden z mála v ČR používám klasické zasvěcení s dechy, které je sice pro mistra obtížnější, ale zato pro žáka velmi účinné!

Semináře pořádám pouze pro 3-5 lidí, vyučuji i věci z klasického léčitelství a je mou povinností se žákům věnovat naplno. Každý zde má prostor na řešení svých problémů, které společně řešíme, pokud má žák zájem. Také je dostatek času na dotazy, pokud něco není jasné z probíraných témat.

Semináře jsou jednodenní, pracuji s žáky intenzivně. 

Osvědčení - diplom nenabízím rutinně, s vyjímkou Reiki III. Pokud je však někdo požaduje i při ostatních stupních, tak jim je rád poskytnu - prosím nahlásit předem.

Zasvěcení je to, co odlišuje Reiki od všech ostatních metod léčení přikládáním rukou či dotykem. Člověk se jím stává léčitelem. Každé nové zasvěcení k získání dalšího stupně zvyšuje schopnost vést ki. Jsou to vlastní zasvěcení, jež jsou reiki, a bez tohoto procesu - jenž musí být předán z mistra/učitele na studenta - by tento systém nebyl Reiki, ale něco jiného. Zasvěcení se poskytuje jednotlivě a může z něj být učiněn překrásný rituál. Anebo je lze provést rychle, bez jakýchkoliv ceremonií. V každém případě je to zázračný dar. Reiki je rozděleno do základních tří stupňů viz. níže

 

Co si vzít sebou na seminář ?

  • tužku a poznámkový blok
  • přezuvky
  • pohodlné oblečení
  • pití - velmi důležité
  • svačinu
  • dobrou náladu

Co získáte na semináři ?

  • každý student obdrží vlastní skripta
  • zasvěcení do příslušného stupně
  • předám svým studentům veškeré zkušenosti, které jsem za svou praxi získal
  • můžete se na mne kdykoliv obrátit abych vám pomohl vyřešit problém
 

STUPNĚ REIKI

1. STUPEŇ

Je úplným základem pro další práci s energií. Naučíte se pracovat na sobě a předávat energii ostatním. V prvním stupni jsou Vám během naladění otevřeny čtyři energetická centra (čakry):

Aktivace korunní čakry (7. čakra základní) Vás otevře k přijímání bezpodmínečné vibrace energie Reiki.
Aktivací čakry třetího oka (6. čakra základní) dojde k oživení Vaší intuice.
Aktivací krční čakry (5. čakra základní) získáte důvěru a otevře se dráha k Vašemu vyššímu vědomí.
Aktivací srdeční čakry (4. čakra základní) se Vaše srdce otevře neomezené lásce. Mezi prvním a druhým stupněm by měl být časový odstup minimálně 1 měsíc, protože po semináři dochází k 21 denní očistě. Já osobně doporučuji před zasvěcením do Reiki II počkat alespoň 3 měsíce, než si vše dostatečně osvojíte a vyrovnáte se dostatečně s novými energiemi. V tomto období se může energie zapínat naprosto nečekaně i ve chvílích, kdy to člověk nemá právě v úmyslu někoho léčit. Mohou se dostavit pocity, jako by neměl dostatečný kontakt se zemí, pocity rozrušení, živé sny, jindy to mohou být příznaky detoxikace,průjmy,rýma či časté močení. Přitom budete naprosto zdrávi a v pořádku. Probíhá prostě proces přispůsobení se organismu k přijímání většího množství energie a ke zvýšené schopnosti léčitele ji vést. Do aury a těla vstupuje větší množství ki, než na jaké jste byli zvyklí a aura s čakrami se pročišťují. Velice pomáhá léčit sám sebe nebo někoho jiného. Tím se energie vyrovná a příznaky se ztlumí. Ideální po dobu jednoho měsíce co nejvíce léčit, včetně každodenního sebeléčení. Čchi neboli ki je energie, která vytváří tělo a podmiňuje zdravotní stav člověka. Jestliže ki odejde z živého organismu, odejde z něj život. Pokud jde o léčení pomocí Reiki, člověku, který byl do Reiki zasvěcen, byli zasvěcením otevřeny a pročištěny energetické kanály. Tím nejenže nyní přijímá větší množství energieke svému vlastnímu léčení, ale sočasně se také napojuje na její zdroj. Tento zdroj lze pojmenovat jakýmkoliv jménem, které si pro něj léčitel zvolí. Já ho nazývám UNIVERSUM. Po prvním zasvěcení se příjemce stává vodičem této vesmírné energie. Od této doby až do konce života stačí, aby položil ruce na sebe či na někoho jiného a energie začne proudit. 

Typ: Cena:
Cena kurzu Reiki 1 osobně 2000,-Kč
Zasvěcení na dálku do Reiki 1  

2 STUPEŇ

Léčení s Reiki II je daleko účinnější než léčení jen s prvním stupněm. Dochází k iniciaci dlaní obou rukou, celého páteřního kanálu, korunní čakry a chodidel obou nohou. Učíte se pracovat s prvními 3 mocnými symboly spojenými s Reiki druhého stupně. Po zasvěcení do Reiki I jsou tyto symboly již v léčitelově auře a při léčení vystupují z jeho rukou, aniž by si toho musel být vědom. Při Reiki II se léčitel učí vědomě usměrňovat jejich energii. Získává také předběžné informace o proudění energie, které bude potřebovat po zasvěcení do mistrovského stupně. Použitím symbolů a technik se proudění Reiki mnohonásobně zesílí. Díky zvýšené účinnosti jsou sezení mnohem kratší (cca 20-30 min) ale účinek daleko vyšší. Urychluje se proces sebeuvědomění. Dají se pozitivně ovlivňovat karmické vzorce úzkosti, závislosti a ostatní mentálně psychické poruchy všeho druhu. Poslední zásadní technikou Reiki druhého stupně je nejmnohostrannější. Naučíte se zasílat energii na jakoukoliv vzdálenost. Léčit druhé, posílat energii ke zkouškám. Z minulosti léčit dosud nepřijatá traumata, či nesrovnané vztahy. Naučíte se chránit sami sebe, svůj majetek,chránit situace a chránit lidi na kterých vám záleží. Tento stupeň se zaměřuje na emoční, duševní a karmické léčení iniciovaného. Po zasvěcení se staré emoce, nevyléčené situace z minulosti, minulé životy a negativní modely myšlení vynoří na povrch, aby mohly být konečně zcela vyléčeny. Tento proces múže trvat i šest měsíců, a i když není vždy příjemný, je pozitivní a nezbytný. 

Typ: Cena:
Cena kurzu Reiki 2 3000,-Kč
Cena zasvěcení na dálku  

2. STUPEŇ - ROZŠÍŘENÝ

Prohloubení vědomostí o práci s Reiki, meditace, čištění vlastního těla, další symboly i nepřímo spojené s Reiki. Prohloubení vědomostí o systému čaker, jejich harmonizace a léčení. 

Typ: Cena:
Cena kurzu rozšířené Reiki 2 1500,-Kč
Cena zasvěcení na dálku  

3. STUPEŇ

Reiki III je mistrovský terapeutický / učitelský stupeň. Mistr je prostě ten co dokonale ovládl svou disciplínu. Tento titul nezahrnuje žádnou povýšenost ega či majetnické nároky. Při zasvěcení do Reiki se pracuje s duchovní energií a člověka, který ji přijímá, tato energie léčí i po duchovní stránce. Je to energie čisté radosti, jednoty se vším stvořením a spjatostí se zdrojem ( UNIVERSEM ). Po tvrdé práci, jež následuje po zasvěcení do Reiki II, je Reiki III radostný dar. Při léčení člověk pociťuje další zvýšení schopnosti přenosu léčivé energie a jeho schopnost léčit se pozvedne na ještě vyšší úroveň.  Je to ,, mistrovský stupeň ''. Stát se Mistrem Reiki vyžaduje - neustálé učení), být dokonale sladěn s Reiki energií a vnitřně být přesvědčen, že třetí stupeň je další životní cestou, kterou se ubíráte v tomto životě. Lze jej rozdělit na zasvěcení III. Stupně - mistr léčitel a III. stupeň mistr učitel, kde se žák učí nejen mnoho dalších znaků, ale i zasvěcovací techniky a práci s energií.

Typ: Cena:
Cena kurzu 3. stupeň mistr léčitel 5000,-Kč
   
Cena kurz mistr učitel 10000,-Kč