Trapí vás zablokované rameno, bolesti v kříži či ostatní problémy se zády?


Manuální lymfodrenáž


 Co je manuální lymfodrenáž ?

je to speciální hmatová technika, zaměřená na lymfatický systém kůže a podkoží- tzv. povrchový mízní systém (v končetinách transportuje 80% lymfy).

Posiluje vstřebávací a transportní funkci mízního systému podporou lymfomotoriky, kontrakčních schopností lymfatických cév a vnitřních pulzních mechanismů lymfatického systému.

Jde o zcela odlišnou techniku oproti klasické masáži, která řeší jinou problematiku a je zaměřena na ovlivnění hlouběji uložených struktur (svalů, šlach a fascií), působí větší silou a zvyšuje prokrvení.

Manuální lymfodrenáž se provádí malým tlakem (30-40mm Hg), pomalým tempem a jemnou hmatovou technikou, která je velmi příjemná.

Nemůže způsobit žádné bolestivé pocity, nesmí zvýšit prokrvení ošetřovaných partií. Nepoužívají se při ní žádné emulze ani oleje. Postup drenáže je nutno znát a bezpodmínečně respektovat.

Předpokladem smysluplného a bezpečného provádění této metody je znalost anatomie a funkce lymfatického systému, zejména stavby lymfatických cév a průběhu lymfatického řečiště.

 

Manuální lymfodrenáž podporuje základní funkce lymfatického systému:

1) drenážní- podporuje vstřebávání tkáňové tekutiny- prelymfy (redukce otoků, odvádění přebytečné vody a škodlivých látek z tkání)

2) transportní- zrychluje tok lymfy a její filtraci v lymfatických uzlinách

3) imunitní-  zvyšuje tvorbu a transport obranných buněk

Cirkulace lymfy má zásadní význam v utváření a udržování stálého a zdravého vnitřního prostředí organizmu (homeostáza).

 

Efekt manuální lymfodrenáže je zcela limitován odbornou kvalitou toho, kdo ji provádí. Tato technika je náročná na metodiku i hmatovou techniku a vyžaduje specialistu s delším školením i praxí. Tato podmínka je, bohužel, při současné inflaci nabídek této komerčně zajímavé služby málokdy splněna.

 

Má-li se plně využít ozdravných efektů manuální lymfodrenáže, je nutné ji realizovat jako celotělovou.

 

Po manuální lymfodrenáži je potřebný intenzivnější pitný režim.

Vhodná indikace lymfodrenáže a její vliv na organismus

 

Ovlivňuje

 • Posiluje imunitu
 • Pročišťuje organismus
 • Podporuje hubnutí
 • Pomáhá odstraňovat celulitidu
 • Snižuje bolest
 • Zlepšuje elasticitu a vzhled kůže
 • Harmonizuje organismus

Indikace

 • otoky (mimo otoky při vážných chorobách srdce, ledvin a jater)
 • problémy s imunitou, detoxikace organizmu (zatěžující životní prostředí, kontakt s toxickými látkami, dlouhodobější užívaní léků atp.)
 • celulitida
 • zvýšené lokální ukládaní tuku, lipedém, gynoidní obezita
 • základní péče u veškeré zeštíhlovací léčby (podpora hubnutí, např. po graviditě)
 • žilní problémy (ne při akutním zánětu!)
 • zadržování vody při hormonálních problémech
 • gravidita (prevence otoků, varixů a celulitidy)
 • plánované těhotenství (detoxikační kúra)
 • hormonální antikoncepce (prevence žilních problémů, celulitidy, přibírání na váze, zadržování vody)
 • užívání hormonálních léků (poruchy menstruace, stimulace fertility, hormonální substituce)
 • příznaky PMS (premenstruační syndrom)
 • nepříznivé genetické dispozice (žilní choroby, celulitida, gynoidní obezita u rodinných příslušnic)
 • pooperační a poúrazové stavy (stav po liposukci, po operaci prsou, po sejmutí sádry, vyhlazení jizev atd.)
 • chronická únava, stres
 • bolesti hlavy, migrény, chronická rýma  zvýšená zátěž nohou (rehabilitace sportovců a těžce pracujících, též sedavé zaměstnání)   

Kontraindikace

 

 • V těhotenství
 • aktivní onkologická onemocnění
 • akutní bakteriální a virová onemocnění (hnisavá angína, horečnatá onemocnění, bakterielní infekce kůže, akutní mokvavý ekzém)
 • nekompenzovaná hypertenze
 • akutní žilní záněty
 • „internistické“ otoky (původ v nemocích srdce, ledvin, jater)
 • patologická gravidita
 • nejasné bolesti břicha
 • glaukom (zelený zákal)
 • Relativní (nutno posuzovat individuálně, po poradě s lékařem)
 • dekompenzované srdeční onemocnění, srdeční arytmie, ischemická choroba srdce
 • astma bronchiale, astma cardiale, chronická bronchitida
 • dysfunkce štítné žlázy
 • výrazná hypotonie

 

Manuální lymfodrenáži proti celulitidě

Manuální lymfodrenáž je řazena mezi terapeutické metody, které se používají na léčbu primárních a sekundárních lymfedemů.

V poslední době se stále častěji využívá této metody pro zmírnění celulitidy. V neposlední řadě je manuální lymfodrenáž využívána v rámci prevence lymfedému.

Důležitým předpokladem bezpečného a smysluplného provádění této manuální metody je dobrá znalost anatomie a funkce lymfatického systému. Právě proto by měla být manuální lymfodrenáž vždy prováděna vyškolenými lymfoterapeuty (fyzioterapeuti, lékaři nebo sestry). Komplexní přístup týmu odborníků je základem pro úspěšnou léčbu lymfedému.

Manuální lymfodrenáž není masáž

Oproti klasické masáži je manuální lymfodrenáž technikou naprosto odlišnou. Řeší jinou problematiku a je užíváno předem daných sestav hmatů a také menšího a jemnějšího tlaku. Klasická masáž je zaměřena na ovlivnění hlouběji uložených struktur (svaly, šlachy, podkoží). Hmaty jsou prováděny větší silou a zvyšuje se prokrvení cílových tkání.

 

Technika provedení manuální lymfodrenáže

Manuální lymfodrenáž je prováděna poměrně malým tlakem (cca 30-40 mm Hg), jemnou hmatovou technikou a velmi pomalu. U pacienta by měly převládat pozitivní pocity. Manuální lymfodrenáž nesmí způsobovat žádné bolesti a také nesmí zvýšit prokrvení ošetřovaných partií. Během této metody se nevyužívají žádné emulze nebo oleje a je více než nutné přesně znát postup drenáže a ten bezpodmínečně respektovat. Správně provedená manuální lymfodrenáž dokáže posunout lymfu správným směrem od jemných kapilár až do krevního řečiště. Tím dochází ke stimulaci buněk, které vytvářejí proteolytické enzymy. Po manuální lymfodrenáži je také dobré dodržovat pitný režim, aby se mohl dostavit očekávaný výsledek.

 

 

Rizika nesprávně provedené lymfodrenáže

Rizikem manuální lymfodrenáže je přimárně nedostatečně erudovaný poskytovatel těchto služeb. Může se jednat o nedokonale zvládnutou hmatovou techniku. Poté je zde riziko zablokování lymfatického řečiště nebo poškození lymfatických cév (např. moc velký tlak). V poslední době je stále více využíváno metod přístrojové lymfodrenáže, které však rozhodně nemohou plnohodnotně nahradit lymfodrenáž manuální. I z tohoto důvodu je dobře si před první přístrojovou lymfodrenáží dojít na lymfodrenáž manuální.

Čeho se v kontextu lymfodrenáží vyvarovat

Nedostatečně erudovaných poskytovatelů těchto služeb (nedokonale zvládnuta hmatová technika a metodika manuální lymfodrenáže hrozí zablokováním lymfatického řečiště, poškozením lymfatických cév- např. práce větším tlakem, nedodržení přesného postupu drenáže atp.)

Tzv. „přístrojové lymfodrenáže“ bez předchozí odborně provedené, alespoň bazální, manuální lymfodrenáže- přístrojová technika nemůže v žádném případě plnohodnotně nahradit manuální lymfodrenáž, měla by vždy následovat až po ní, jako její event.doplnění (jinak hrozí přeplnění a event.i značná bolestivost uzlin, popřípadě i nepříjemný a obtížně odstranitelný otok genitálu při ošetření DK). Tato metoda odstraňuje z tkání především vodu, zatímco makromolekulární látky většinou zůstávají ve tkáni- zcela nevhodné pro celulitidu!!! Dochází sice k rychlému (jen dočasnému) úbytku objemu DK, ale patologické procesy v podkožním vazivu nerušeně pokračují. Tato metoda sama o sobě je vhodná pro zlepšení návratu žilní krve, po fyzické zátěži jinak zdravých končetin.

Přístrojové metody pracující s podtlakem zlepšuí sice proudění tekutin v tkáních, ale nepodpoří příliš transport lymfy a silným prokrvením naopak zvýší zátěž lymfatického systému. Vysokým tlakem navíc poškozují lymfatické kapiláry. Je prokázáno, že žádné fyzikální metody, přístroje ani různé přípravky neovlivní výrazněji tok lymfy- mohou být použity jako doplňkové metody po základním ošetření lymfatického řečiště manuální lymfodrenáží.

 

Proč je lymfa tak důležitá?

 • podílí se na odstraňování toxických odpadů ze všech částí těla
 • odčerpává tekutiny, takže špatný lymfatický koloběh vede k zadržování tekutin v těle /otoky/
 • celulitida – souvisí se zadržováním toxických odpadů a tekutin zvláště ve stehenních partiích na bocích a hýždích.

Jednou větou = všestranná prevence zdravotních problémů

Jakým způsobem můžeme podpořit lymfatický oběh?

 

nejúčinnějším způsobem jak podpořit lymfatický oběh je podstoupit cca 5-8 terapií manuální lymfodrenáže ve frekvenci 1-2x týdně s opakováním 1-2x ročně. Manuální lymfodrenáž je speciální, velmi účinná hmatová technika, která podporuje mízní oběh a napomáhá odtoku lymfy z končetin.Je zcela odlišná od masáže klasické.Její hmaty musí být velmi jemné a nebolestivé. Při masáži se nepoužívají žádné emulze ani olejové přípravky.

 

Během této kúry je dobré dodržovat dietní a pitný režim, dostatečně se pohybovat, masírovat si problematické partie hrubší žínkou /masáž nasměrujeme od kotníků po klíční kosti/ , provádět koupele s přidáním éterických olejů jako je geranium, jalovec a rozmarýn. Po této kúře se doporučuje chodit na manuální lymfodrenáž preventivně jednou měsíčně.

NĚCO MÁLO Z HISTORIE LYMFODRENÁŽE

 

Poprvé byla manuální lymfodrenáž představena roku 1936 na mezinárodní výstavě zdraví a krásy ve Francii. O to se postarali manželé Vodderovi z Dánska. Většího rozvoje však manuální lymfodrenáž zaznamenala až v 60. letech 20. století, kdy za jejím uvedením do praxe stál německý lékař Asdonka. V České republice je metoda manuální lymfodrenáže spojována převážně se jménem prof. Bechyně, který se věnoval studiu lymfatického systému od roku 1969. Dne 14. 8. 1992 byla poté založena Česká lymfologická společnost.

 

 

MANUÁLNÍ LYMFODRENÁŽ

 

Hledáte-li vhodného certifikovaného lymfoterapeuta pro terapii lymfedému v Hradci Královém a nedalekém okolí, neváhejte mne kontaktovat. Manuální lymfodrenáž by měl provádět pouze certifikovaný a odborně vzdělaný lymfoterapeut.

Zbyněk Plch, e-mail: zbynek.plch@seznam.cz, mobil: +420 606 940 632

CENÍK

 

Manuální lymfatická masáž

50 - 60 min

500 ,-

Manuální lymfatická masáž - celková

90 min

750 ,-

Každých započatých 10 minut

10 min

  80,-