Trapí vás zablokované rameno, bolesti v kříži či ostatní problémy se zády?


Nově od 1.10.2015 - Matrix energie

CO je energie matrixu?

Jde o silové pole, v němž se nacházejí všechny informační vzory, s nimiž, jak jejich nedílná součást, můžeme aktivně a vědomě pracovat a z nichž naším vědomím vytváříme naši fyzickou realitu.

Jde o základní stavební jednotku všeho kolem nás, která se v moderních dějinách zvykne označovat jako kvantové pole. O jejích účincích se můžeme dočíst v nejstarších spisech, které významně ovlivnily formování lidských dějin. Tato síla byla postupem času (povětšinou ze zištných důvodů) zahalená do mlhy tajemství a mystérií. Skupiny lidí, kteří měli zkušenosti s jejími účinky si po uvědomění možností, které jim přístup k ní nabízí, postupně uvědomili, že se pro ně může stát nástrojem demonstrace jejich síly, zastrašování a tedy obecným přístupem k neomezené moci.

Těch pár jednotlivců, kteří tuto sílu využívali pro obecné blaho a prospěch ostatních, postihly ve většině případů osobní tragédie. Ty jim připravili právě ti, kteří si podíl na své moci nechtěli nechat nikým vzít. Dnes se na těch pár "spravedlivých" díváme jako na proroky, světce, či  mesiáše a při tom to byli obyčejní lidé s dobrými úmysly.

Kombinací lehkého doteku a soustředné myšlenky, lze mysli i tělu vrátit jeho sílu, zdraví. Touto dovednosí lze  přetvořit život.

Základním principem je přijetí myšlenky, že všichni jsme spolutvůrci své osobní reality. Pokud umíme jasně vizualizovat zamýšlenou změnu, pevně víme, že je možné ji uskutečnit a dokážeme zaměřit a udržet emoční sílu, která působí  v pozadí našeho cíle, pak se dějí změny. Náš cílený záměr je přenášen prostřednictvím systému meridiánů a čaker a dokáže vyvolat úžasné transformační změny jak uvnitř těla, tak i mimo něj.

V základu naší fyzické reality se skládáme z vysokoenergetických fotonů (struktury či obrazce světla a informací), tedy  z nejmenších známých částic hmoty. Člověka lze vnímat jako proudící nebo vlnovité vědomí. Vědomí tvořící nějakou nemoc nebo koncept si buduje vlastní "morfické pole" Toto pole ovlivňuje vše, každou činnost až po kolektivní nevědomí. I myšlenkové systémy mají své "morfické pole" (Rupert Sheldrake).

Jakmile se vám podaří vysvobodit vaše myšlenky z obvyklých lineárních vzorců, můžete čerpat nové informace  přímo z energetického pole. Někeří fyzici říkají tomuto poli "božský rozum".

To, co jste schopni si myslet a vnímat, vytváří hranice toho, čeho jste schopni dosáhnout

Naučit se myslet tak, jako by věc byla již vyřešena

Co si myslíte, to jste. Všechno, v co jste věřili, co jste přijali či prožili a s čím jste se vnitřně ztotožnili, vytváří rozsáhlou matrici nebo síť, které říkám energetický podpis. Ze všeho, co jste se naučili, se vytváří vaše osobní optika vnímání, jíž podvědomě filtrujete veškeré informace. Prožitky, které si vytváříte na základě vnímání pěti smysly, jsou tím, co považujete za realitu. Abyste tedy v této oblasti vnímané reality mohli něco změnit, musíte nejprve upravit nebo uspořádat jinak své myšlenky a pocity. Začlenit nové vědění do starého rámce svých přesvědčení, však není nejlepší způsob, jak změnit vlastní modely myšlení. Já osobně vždy vycházím z toho, že v podstatě nevím nic. Tento přístup mi pak umožňuje, že jsem v daném okamžiku otevřen vůči všemu – každé informaci.

Svět v Matrixu?

Skloňte se a dotkněte se povrchu stolu, který určitě stojí někde poblíž. Pravděpodobně si myslíte, že až se ho dotknete, nahmatáte tvrdý povrch pevného hmotného předmětu. Ve skutečnosti se však stůl skládá ze skupiny elektrostatických nábojů, jež nepřetržitě vznikají a zanikají. Kdybyste se naučili dívat na stůl z pohledu kvantové fyziky a tento stav si dokázali udržet, mohly by vám prsty přímo projít deskou stolu. Jestliže však stůl vnímáte jako tvrdý, pevný a strukturální předmět, pak to nezkoušejte; mohli byste si zlomit ruku.

Matrix Energetics

Umění a věda transformace / Jak dosáhnout radikálních změn „reality“ působením na kvantové pole

V roce 1997 zažil Richard Bartlett posun ve vnímání, který dal jeho životu zcela nový směr. Zjistil, že slabý dotek spojený s cíleným záměrem stačí na to, aby jeho klienti znovu nabyli fyzickou, mentální, a dokonce i duchovní rovnováhu. Výsledky byly zcela mimořádné – a stále se vzpírají logice.

Dr. Bartlett čerpá ze zdrojů kvantové fyziky a jeho cílem je poskytnout nástroje, naději a přímou a osobní transformaci komukoliv, kdo je otevřen novým vjemům. Metoda matrix energetics představuje zcela novou disciplínu. Její principy dokážou bez nadsázky přetvořit náš pohled na svět i způsob, jakým jej prožíváme. Všichni jsme totiž spolutvůrci své osobní reality, ať už si tuto roli vědomě zvolíme nebo ne. V roce 1997 se dr. Richardu Bartlettovi podařil epochální objev: Koncentroval se na jistou myšlenku, dotkl se dvou senzibilních, s problémem pacienta souvisejících bodů na jeho těle nebo v auře a vyvolal u něj spontánní a působivé změny. Svou metodu nazval Matrix energetics. Když ji použil, záhy překvapivě zmizelo vadné držení těla, uvolnila se emoční blokace a pacienti se cítili odlehčení a plní energie. Dr. Bartlett zde učí, jak jednoduše funguje tento jemný a zdánlivě tajemný postup umožňující trvalé změny.


Je proto třeba, abychom při představě kvantového pole zapomněli na všechny tyto mýty, legendy a realitu zkreslující fakta. Abychom se dokázali na kvantové pole podívat očima dnešního člověka, bez předsudků a myšlenkových omezení. Pokud to dokážeme, tak získáme přístup k neomezeným možnostem výběru naší osobní fyzické reality v níž se nacházíme, a kterou můžeme jednoduchými postupy formovat.

 

Ukázka kvantové vlny

 

www.youtube.com/watch?v=QZxBT9lLUSs