Trapí vás zablokované rameno, bolesti v kříži či ostatní problémy se zády?


Prodej vavřínového oleje

Prodej vavřínového oleje

V a v ř í n o v ý    o l e j

na artrózu, bolestivé klouby a výrony

Domácí výroba podle staré osvědčené receptury

100 ml  …   110,- Kč

200 ml  …   220,- Kč

Omezená nabídka !!!

Prodej - nejlépe do vlastních nádob