Trapí vás zablokované rameno, bolesti v kříži či ostatní problémy se zády?


Hrudní páteř

Něco málo z anatomie

Kvalita a zároveň nedostatky hrudníku (horní část trupu, jeho kostra sestává z hrudní páteře, žeber a hrudní kosti - sternum, tvořící hrudní koš) jsou dány jeho složitou konstrukcí. V zádové části jsou všechna žebra spojena s páteří. Vepředu je prvních sedm párů žeber spojeno s hrudní (sternální) kostí, další tři páry jsou spojeny pouze se žebry a zbývající dva páry žeber jsou zcela volné.

Hrudní koš kromě hrudních orgánů (srdce, plíce, brzlík, jícen, průdušnice, aorta, hrudní mízovod, mízní uzliny, nervy) obsahuje velké množství malých kloubů, které jsou stále v pohybu, a to i v noci, když člověk spí. To způsobuje proces dýchání.

Zablokování těchto kloubů může simulovat infarkt myokardu (příčně pruhované svalstvo, které tvoří srdeční stěnu), stenokardii (charakteristická svíravá záchvatová bolest za hrudní kostí), záduchu, určité bolesti páteře a hrudní kosti. U dětí může způsobit skoliózu páteře a vychýlení žeber do strany nebo jejich prohloubení a další fixaci špatné polohy. U dospělých zablokování těchto kloubů vede k artróze (patologické změny kloubů, kloubních obalů a vnitřních chrupavek), což má za následek srůst žebra s páteří nebo se sternální kostí. Nad takto postiženým kloubem může vzniknout bolestivá boule, které se nelze ani dotknout.

To všechno mohou způsobit nemocné vnitřní orgány, např. chronický kašel, záněty plic, bronchiální astma, dysfunkce mezižeberních svalů nebo jednotlivých velkých svalů hrudního koše, vyvolané zánětem či gelosou (zatvrdliny přímo ve svalové tkáni).

Hrudní, ani krční páteř člověk sám odblokovat nemůže. Nejrůznější rehabilitační cviky totiž mohou páteř a žebra uvolnit pouze na krátkou dobu, ale trvalý účinek se nedostaví. Já osobně napravuji skoliózy a odstraňuji potíže výše specifikované s trvalým či dlouhodobým účinkem pomocí terapeutických metod.

Každý jedinec má v sobě velkou schopnost regenerace, ale žádný terapeut není bůh. Některá těžká postižení, léta zanedbávaná a neléčená, případně neprofesionálně léčená, se musí odstranit pouze chirurgicky. Ale to lze s určitostí říci až po osobní konzultaci.

Uvolňující cviky

Následující cviky pomohou lidem, kteří mají nevelké potíže s hrudní páteří a hrudním košem, najít alespoň částečnou úlevu. Jestliže se tak stane, je jasné, že nešlo o infarkt, astma, stenokardii či další již zmiňované závažné problémy.

Všechny cviky provádíme ve stoje, ale je možné cvičit i v sedě.

1) Ruce dlaněmi k sobě, spojené před obličejem, lokty směřují do stran. Ruce tlačíme proti sobě po dobu 30 s až jedné minuty. 1 b) Tentýž cvik provádíme na úrovni hrudní kosti a na úrovni břicha (1 c).

2) Spojit prsty rukou do tzv. zámku před tělem na úrovni ramen a snažíme se toto spojení roztáhnout. Doba trvání: 30 s až 1 min. 2 b) Totéž, pouze vyměníme ruce.

1

Thoracic Spine.

2

Thoracic Spine.

3) a-c) Ruce spojené za hlavou (lehce, netlačit na hlavu, aby nedošlo k poškození krku), lokty směřují dopředu, hlava je předkloněná, přitom vydechujeme. S nádechem a postupným narovnáním hlavy a loktů vychylujeme hrudník vlevo a vpravo (případně naopak). Při cvičení dýcháme jen mírně. 3 a) - čelní pohled, pohled z boku.

3a

Thoracic Spine.

3b

Thoracic Spine.

3c

Thoracic Spine.

3d

Thoracic Spine.

4) a) Levou ruku sevřeme v pěst, opřeme ji o pravý hrudní sval (jeho horní venkovní část), loket je mírně pod úrovní ramene. Pravou rukou chytíme levý loket, pravý loket směřuje dolů vedle těla. Přitom pravou rukou tlačíme na levý loket proti hrudnímu svalu po dobu 30 s až 1 min. 4 b) Tentýž cvik, ale naopak.

4

Thoracic Spine.