Trapí vás zablokované rameno, bolesti v kříži či ostatní problémy se zády?


Hypertenze - vysoký krevní tlak

Epidemie zvaná vysoký krevní tlak

Arteriální hypertenze, tedy vyšší krevní tlak (TK) než 140/90, patří mezi nejčastější onemocnění srdce a cévního oběhu. Je to masově rozšířené onemocnění, které postihuje okolo 25 procent dospělé populace, hovoří se někdy o neinfekční epidemii. Hypertenze svými komplikacemi významně ovlivňuje nemocnost a úmrtnost. Podle odhadů je až 25 procent úmrtí nad 40 let věku přímo nebo nepřímo způsobeno vysokým krevním tlakem!

Jaká je příčina

U většiny nemocných příčinu vysokého krevního tlaku neznáme, jedná se o tzv. primární neboli esenciální hypertenzi. K tomu, aby se hypertenze projevila je většinou potřeba spolupůsobení genetických dispozic a faktorů zevního prostředí. Je to hlavně nadměrný přísun kuchyňské soli, obezita, větší konzumace alkoholu, stres.

 

U malé skupiny hypertoniků (okolo 5 procent) je zvýšený TK důsledkem nějakého jiného onemocnění, tzv. sekundární hypertenze. Jsou to nemoci ledvin nebo jejich cév, onemocnění žláz s vnitřní sekrecí (štítné žlázy, kůry a dřeně nadledvin, hypofýzy), některé neurologické nemoci (nitrolební hypertenze) nebo zúžení aorty - hlavní tepny, která vede ze srdce. I vysoký TK, který vzniká v těhotenství, řádíme mezi sekundární hypertenzi.

Jaké jsou příznaky

 

Problémem arteriální hypertenze je, že nemá žádné charakteristické příznaky. Dlouho tudíž nemusíte o svém onemocnění vědět a vysoký TK je zjištěn náhodně nebo až v době komplikací. Někdy se může hypertenze projevovat bolestmi hlavy, bolestmi na hrudníku, únavou nebo poruchami spánku. V pokročilých stádiích se pak objevují příznaky vyplývající z poškození jiných orgánů dlouho trvajícím vysokým krevním tlakem: dušnost, bolesti na hrudníku závislé na námaze (angina pectoris), infarkt myokardu, poruchy funkce ledvin a zraku.

První pomoc

O první pomoci v případě arteriální hypertenze vlastně mluvit nemůžeme, protože to je chronické neakutní onemocnění. Jen v případě vzniku tzv. hypertenzní krize, která je charakterizovaná náhlým výrazným vzestupem TK s hodnotami diastolického TK nad 140 mm Hg, je nutná okamžitá hospitalizace na jednotce intenzivní péče. Pokud si tedy doma naměříte takto vysoký TK anebo budete mít příznaky svědčící pro tuto komplikaci (silné bolesti hlavy, náhlé poruchy zraku, akutní dušnost), tak ihned volejte lékařskou pomoc!