Trapí vás zablokované rameno, bolesti v kříži či ostatní problémy se zády?


Jak číst v očích

Jak číst v očích

 

Naučte se číst v očích
 
Někdo má oči velké, jiný malé, někdo jasné a jiný temné. Podle barvy, velikosti a tvaru očí poznáte charakter člověka. Každý z nás jistě nějaké ty oči má. Jeden zelené, druhý červené, jeden zářivé a druhý vykulené Malé, velké, kulaté, hranaté. Podle barvy a tvaru očí můžete posoudit charakter a snášenlivost člověka. Naučte se v očích číst. Jediný pohled stačí, abyste věděli, s kým máte tu čest.
 
Oči odhalují smysl pro detail, míru spoluúčasti na konverzaci, podávají nám informace o vztahu k životu.
Čínské umění čtení z tváře považuje oči za sídlo duše. Oči nelze nikdy přetvořit. Jejich výraz usvědčí ze lži a zrcadlí skutečné jádro člověka.

 
Velké oči jsou považovány za ideál krásy. Prozrazují inteligenci, sílu, nápaditost a upřímnou povahu. Lidé s velkýma očima jsou si vědomi své erotické přitažlivosti, mají sklon k rychlému vzplanuti. Zvláště o ženách platí, že v milostných hrátkách rády experimentují. Většinou nemají zábrany. Ve společnosti se chovají jako typičtí extroverti, jsou vřelí a srdeční. V zaměstnání si jedinci s tímto typem oči nenechají ujít žádnou příležitost, která je může posunout o něco výš. Dobře se uplatňují v zábavních branžích. Výmluvné zamrkání jim často uvolňuje cestu vpřed.
 
Malé oči jsou pokládány za znamení závislosti, nevěrohodnosti a zatvrzelosti. Občas jsou lidé s takovým typem očí skuteční zloduši. Tito lidé nevpustí k sobě a do své soukromé sféry nic a nikoho. Snadno ztrácejí trpělivost, když mají pocit, že jsou opomíjeni, dokáží velmi rafinovaně trápit lidi kolem sebe. Lidé tohoto typu bývají loajální a puntičkářští, což někteří zaměstnavatelé náležitě oceňují. V partnerství můžeme mluvit o jedincích, kteří se snaží zajistit milovanému protějšku komfort. Samolibá zatvrzelost a žárlivost však může vztah totálně zničit. Ženy s malýma očima se na rozdíl od mužů nebojí rizika. I přes nesympatický dogmatismus jim nelze upřít inteligenci.
 
Oči zešikmené nahoru vypovídají o emocionálním člověku vybaveném intelektuální bystrostí, a skvělou fyzickou kondicí. Tito lidé rádi užívají života, je však nutné počítat s náhlými výbuchy vzteku, jejich citové výlevy se často obracejí proti lidem, kteří jsou jim velmi blízcí.
 
Oči zešikmené dolů prozrazují, že tento typ očí je spojován s jemností, ochotou pomáhat a s důvěrou, ale i zároveň se sklonem k melancholii. Tito lidé pozorně poslouchají a mlčí. Jsou předurčeni k tomu, aby ostatním pomáhali.
U žen platí, že mají většinou dobrý instinkt na solventní muže, umějí ocenit pohodlné finanční zajištění. Neměli bychom si však myslet, že materiální aspekt u nich stojí na prvním místě. V lásce umějí být přizpůsobivé. Jsou šťastné ve vztahu s dominantním partnerem. Lidé s tímto typem očí se mohou dobře uplatnit v sociálních službách.

 
Oči posazené blízko u sebe hovoří o lidech, kteří bývají velmi často vypočítaví, mají sklon k uzavřenosti, plachosti a v horším případě k úzkoprsosti, umí se soustředit na detaily. Rychle se dovedou přizpůsobit novým situacím a vybojovávají si v nich pro sebe výhody.
 
Oči posazené daleko od sebe vypovídají o otevřenosti, podnikavosti a dalších pozitivních rysech. Ve stycích s ostatními lidmi jsou někdy naivní, jejich nadměrná důvěřivost jim způsobí leckdy zklamání, což u nich vede k výrazným změnám nálady. Mají nestabilní psychiku a malou vytrvalost.
 
Oči modré a šedé
Tito jedinci umí velice dobře manipulovat s jinými lidmi. Životního partnera by si měli vybírat intuitivně a sňatek uzavírat výhradně z čisté lásky.
Vztahy mezi modro a šedookými lidmi se často rozpadají, protože se chtějí navzájem převychovat.

 
Oči hnědé
Hnědoocí lidé potřebují lásku modrookých. Jejich vztah muže být šťastný a pevný jedině pokud modrooký dokáže uhodnout a splnit všechna přání hnědookého a nikdy ho nebude kritizovat. Co se týče sexu, mohou spolu zažít spoustu krásných a vášnivých chvil.
Udržet si lásku zelenookého člověka je těžké a znamená to změnit své image k jeho obrazu a plně se mu podřídit.
Lidé s hnědýma očima jsou velmi přitažliví, spolehliví a ve většině případů skvělí milenci. Pokud tyto své přednosti umí využít, stávají se absolutně úspěšnými. Tito lidé mívají představu, že celý svět je tu jen pro ně a jen touží se jim obětovat.
Získat a udržet si lásku modrookého nebo šedookého člověka je pro ně těžké. Vztah s jiným hnědookým člověkem musí být bezpodmínečně založen na toleranci a občas je nutné přistoupit i k sebezapření. Zelenooký musí být ochoten vzít na sebe veškerou zodpovědnost, starosti a úkoly. Pak může tento vztah fungovat.
 
Oči zelené 
Tito jedinci jsou velmi spolehliví a ochotní, a jejich hlavním úkolem je oblíbit si především sami sebe. Ke svým nepřátelům jsou velmi tvrdí a nepříjemní. Zelenoocí touží lásku dávat i dostávat. Modroocí dokáží zelenooké absolutně ovládnout a mají tendence být v partnerství vůdcem. Ale také dokáží být vděční za pomoc. Hnědoocí jsou pro zelenooké velmi přitažliví a okouzlující. Tento vztah má velkou šanci na absolutní štěstí a doživotní trvání. Vztah dvou zelenookých je velmi žárlivý, podezíravý a třaskavý.