Trapí vás zablokované rameno, bolesti v kříži či ostatní problémy se zády?


Mlhové ultrazvukové zvlhčovače

Významně pomáhají k ozdravění ovzduší v bytech, kancelářích a veřejných prostorách. V daném prostoru zvyšují vlhkost a ionizaci vzduchu.

 

Základní součástí zvlhčovače je ultrazvukový ionizační generátor mlhy, který rozkládá vodu na mikroskopické kapky mlhy. Takto vzniklá hustá mlha víří v prostoru skleněné mísy těsně nad vodní hladinou a následně přepadává přes okraje do prostoru.

Fungování ultrazvukového generátoru je naprosto bezhlučné. Pouze v těsné blízkosti přístroje je slyšet velmi jemné vrnění, které je však spolehlivě přehlušeno relaxační kulisou zvuku stékající a probublávající vodou.

Vzniklá mlha je ionizována záporně, čímž vyrovnává nedostatek aniontů v ovzduší, které je kvůli elektrosmogu a průmyslovému prachu přesycené těžkými kationty.

Positivní vliv iontů na zdraví člověka:
- podporují tvorbu enzymů ovlivňujících pružnost dýchacích cest (snižují tendenci k astmatickým záchvatům).
- stimulují funkci žláz s vnitřní sekrecí, zlepšují funkci štítné žlázy,
- stimulují nadledvinky k tvorbě glukortikoidů a minerálokortikoidů, což jsou látky pomáhající zvládat fyzickou i psychickou zátěž organismu.
- příznivě působí na neurotiky a lidi trpící poruchami spánku.
- pomáhají snižovat krevní tlak.
- působí příznivě na dýchací ústrojí a urychlují samočištění plic

Negativně nabité ionty vznikají při tříštění vody, proto jejich větší koncentraci lze najít v blízkosti vodopádů, gejzírů, mořského pobřeží a všude tam, kde je dynamický zdroj vody. Stejný efekt lze pozorovat i po dešti nebo po bouřce.